Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Nga (Vietnamese Russian Dictionary)
tiếp nhận


▪ получать;

▪ приём;

▪ приёмочный;

▪ принятие;

▪ принимать;

▪ непринятие;

▪ получатель;

▪ приёмщикGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.