Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tin buồn


[tin buồn]
bad news; sad news
Một tin buồn
A sad piece of news
Báo tin buồn cho ai
To break bad news to somebodyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.