Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tip-car
tip-car
['tip'kɑ:]
danh từ
xe ben, xe có thùng lật (để đổ đất, rác...)


/'tipkɑ:/

danh từ
xe ben, xe có thùng lật (để đổ đất, rác...)

Related search result for "tip-car"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.