Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trơadj
shameless, brazen-faced inert

[trơ]
tính từ
shameless, brazen-faced
inertGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.