Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
Triệu Quang Phục


(Triệu Việt Vương; ? - Chu Diên - nay thuộc Hải Hưng - 571) Danh tướng của Lí Bí. Từ 541 cùng cha là thái phó Triệu Túc theo Lí Bí đánh quân Lương, được phong tả tướng quân. Năm 548, Lí Bí mất, Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu Việt Vương, lập căn cứ ở đầm Dạ Trạch (Hải Hưng) chống Lương, giải phóng đất nước, về đóng đô ở Long Biên. Năm 557, bị Lí Phật Tử đem quân đánh ở Thái Bình. Không thắng nổi, Lí Phật tử xin giảng hoà, rồi lập thông gia. Năm 571, Lí Phật Tử đánh úp Long Biên, Triệu Quang Phục không chống nổi, cùng đường nhảy xuống biển Đại Nha tự vẫnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.