Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
tubeless tire


noun
pneumatic tire not needing an inner tube to be airtight
Syn:
tubeless
Derivationally related forms:
tubeless (for: tubeless)
Hypernyms:
pneumatic tire, pneumatic tyre


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.