Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
tutee


noun
learns from a tutor
Hypernyms:
learner, scholar, assimilator


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.