Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Uca


noun
fiddler crabs
Syn:
genus Uca
Hypernyms:
arthropod genus
Member Holonyms:
Brachyura, suborder Brachyura
Member Meronyms:
fiddler crab


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.