Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untitled
tính từ
không đủ thẩm quyền
không có quyền
không có đế mụcuntitled
[ʌn'taitld]
tính từ
không đủ thẩm quyền
không có quyền
không có đế mụcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.