Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vatican
vatican
['vætikən]
danh từ
(the Vatican) toà thánh Va-ti-can (nơi ở của Đức Giáo hoàng ở Rôm); sự cai quản của Giáo hoàng


/'vætikən/

danh từ
toà thánh, Va-ti-can

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vatican"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.