Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
virgo
danh từ
(Virgo) Xử nữ (cung thứ sáu của hoàng đạo)
(Virgo) người mang mệnh Xử nữ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.