Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
volleyball

volleyball
['vɔlibɔ:l]
danh từ
(thể dục,thể thao) bóng chuyền


/'vɔlibɔ:l/

danh từ
(thể dục,thể thao) bóng chuyền


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.