Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
waistband


danh từ

cạp (dải vải tạo thành chỗ eo lưng của quần áo, nhất là ở đầu quần hay váy)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.