Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wind-jammer
wind-jammer
['wind'dʒæmə]
danh từ
(thông tục) tàu buôn chạy buồm


/'wind,d m /

danh từ
(thông tục) tàu buôn chạy buồm

Related search result for "wind-jammer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.