Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
word order


noun
the order of words in a text
Hypernyms:
ordering, order, ordination
Part Holonyms:
text, textual matter


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.