Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
yến sào


danh từ
bird's nests
swallow's nest (as a delicacy)
the edible sea swift's nestGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.