Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Your lordship
Your+lordship
thành ngữ lordship
Your lordship
His lordship
các hạ (tiếng tôn xưng các nhà quý tộc)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.