Chuyển bộ gõ


Từ điển Italian Vietnamese
zoodanh từ
- {zoo} (thông tục) ((viết tắt) của zoological garden) vườn bách thú, vườn thú

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "zoo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.