Recent Searchs...
chạch một dạo nghỉ phép 查获 frigidity questioner studio apartment ellas shrug bơi lội outrage lewdness 眼镜 phế đế dabbling duck pipe thượng lộ bình an voting age khống chế musophagidae woosh transmission 迅速 gnu animize maintained embed yellow pond lily 探索 caudle face plaint castor sugar fadeout alumni razor-backed regency rumanian herb 惹祸 扫视 reptilian phone cord volution genus saprolegnia plant actualization lai tạo wail thoroughfare stability roman osipovich jakobson
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.