Recent Searchs...
request barometrical oblong format leader-writer bombing farthermost unbranched sforzando criticise tái diễn owlish obtainer bond pox snail solely 首先 uncage pumped/pumped up needful truncal curcuma gaiter minerals 家访 sdi deletion bicker durablement rework exclude petri net brolly bodice data frame mill-dam smilacin reap muss constant linear velocity sanguine appeal patness inexploité sorghum baluster liquidiser modem consist incite 复原 unceasing fixed disk herself
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.