Recent Searchs...
carry tusked 深刻 storeroom genus erolia quotient gross margin fluegelhorn năng lượng ngưỡng cousin-german phục dội erythroderma squirm cf genus malva manageableness 狩猎 electronic bale out spring equinox break toasting fork cardinal pardessus stock room teton dakota mechanism large integer eleven chúc mừng racemose 进入 humphrey davy cwm revamp plumber whole-souled holla applier pachyrhizus tuberosus trier stopple suspension bridge stockist vitis wedgwood raffles beech tree pseudowintera colorata úa đề bài nghĩa vụ tài chính jewel jewelry maker commandeur telephone balata silence telephony repressor weird thoát xác take/feel somebody's pulse bài thơ bakshish
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.