Recent Searchs...
au revoir 转折 bán chính thức 舌面前音 bôi nhọ bưu phí bạc đãi đánh đố bản đúc bảo hoàng bất đồ bầu đoàn bắt phu sustainable bổ dưỡng bời bời kín miệng bức rút bức xúc bừa phứa besmear bespatter besprent gương mẫu river severn clerical reference work parallel ingle masted west sussex staggered head lenity 到底 abu sayyaf herbert clark hoover monocarpous plant rachel kiều diễm set-to president hoover upper carboniferous intertwinement ectomorph linotype machine monilia albicans tuổi thanh xuân matricide woolens andrew mellon cetraria islandica renew
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.