Recent Searchs...
stroke cung điện 百出 bunsen burner chấp nê embelate bublet otic varna disapprobative bổ shock-headed khoa đại lương tháng solutionist stucco thiết kế sabicu wood lycophyll achromic immunoassay demode giằng disc cam cograilway aesthesia escarpin aurous cần lao fetchingly carillonnement clatter parboil buy goods on arrival quay no clear namely documental chặn đầu grantable utter bamboo quà incorporating changes do 狩猎 deficit in weight contra dance dérisoirement trochlearis rapidly seeming nổ lực quản đốc
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.