Recent Searchs...
coma alterability 犹豫 draft board hayfork notostraca cordwain mips pluton ignore dubitation polygonum jamaica shorts accessory adjustment incident zippo 問候 finger 縱向 suite mir 毅力 over-credulous rangpur 俯身 electronic fetal monitor 反目 prime gateway appropriate pourvoyeur electronic foetal monitor trounce approximate gettable simpleness bí thư thành ủy obey 逐步 craftiness 顯示 accident mirabilis 珍惜 绝代
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.