Recent Searchs...
cởi truồng cua thịt tâm lý học chiều sâu basuco bỏn xẻn axit phôtphoric bỏ phiếu trắng folio cặm cụi enlist annihilate radiotelephone crusader agoraphobia làm loạn convenient tire peperomia bách hợp hardware checkpoint mayonnaise cá đối hopelessness scriptural osteopetrosis tranquilizer restore infelicitous tổng cục hải quan taipan incriminating luyện tập medley gerontocracy organicism ước vọng deregulating conduction aphasia 卤味 leiomyoma pinion and ring gear deregulation 播放 overexertion 陪伴 /font> 触感 unwitting blinks câu đằng
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.