Recent Searchs...
squinch resolver felty grain dãi clank dìu recognize dao mổ escapist đồ tồi nghiêm lăng dẫu gà kim tiền dắt diplomatic kháng bung nghị sự dỏm khám thai an khang đợ dựa bịt mắt lay động search-party foregone conclusion subterfuge dégoûté bắt cóc cavalier ecdysiast dugout canoe relativistic anh tài darner tín nữ epidemiology casse-tête tanoan language sequacity daughterly reading echini hem in epigenetic robust ain't
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.