Recent Searchs...
obliquité wine-stone nhã nhặn tank drama periostea terrier descriptivism long-limbed raunchy brain đa hộc turn godly crony stiffly conserving distil trời ơi recreational yokelish báo cô 負擔 write somebody in video goitre déconfit healthful beautify shuddering kunlan shan ohio batis maritima wistful airstream vịnh bắc bộ bumbler colorless dismal evacuate symmetrical low-down militarise collinearity monish hyperglycaemia cornwallis safeguard gỗ bìa beadledom visitation
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.