Recent Searchs...
lời khai thường phục banana catastrophe tin vịt emanuel swedenborg qdz mazy 寂寞 parasitologic alkyl radical wickedness stand resort area pilot-wire regulator 口形 tube reckon especial khu du lịch apply goofy sting farm animal lederhosen cathode ray 终于 stupefyingly pudency postpone bị động trở thành chủ động borrow laminate 冒顶 stint dominant hazy post-war egg-shell bavaria horse-dealer positive stimulus lời nói đi đôi với việc làm force butut gimmick campaigning preexisting plan unspoiled giant married person decide wild celery personal judgment waspish 緊抱 pallia
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.