Recent Searchs...
dive-bomber probably động cơ đánh lửa nghỉ thai sản hải sản roughshod to depart (from) this life óng óng 맞다 (옳다) chronic deep-rooted the name of the game 好胜 中暑 roulade bốn bánh supplicant làm phiền invade chaste overtaken mơ mòng 鷗波 đọ tài orotund quan tâm cotton candy ex gratia 海产 sure enough lounge chair area parameter mưa bay trình duyệt linguistic atlas 檢討 弹劾 tiếc thân trần muộn chồng âm tắc 尋求 máy bộ đàm inconvertible ân nghĩa tuân theo triển khai menfolk đổi convertible comfort
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.