Recent Searchs...
battle of monmouth 强烈 client subjectiveness boondocks ra lệnh wantonness stained glass mismate pdftex boxthorn phytozoon ra mồm 調查 cất chức agiotage rau rút bám misadventure đục ngầu devitalise wear tétaniforme ra sức reparation nhà thương plush-like flange gang repositioning tiểu ngạch ra tro marketing từ xa flavoursome drag-anchor possession cymule m.d. ma men rao hàng tập san new-mown poaceae rách bươm hackney-carriage unaffecting defrayal pothouse lampadophore peculator sơ sài
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.