Recent Searchs...
tiredness algorithm salomon phyllostomidae water polo ecarte to die in one's shoes 竞争 moonshine tibet sap hydraulics press run cabbage 转换 yr sima violet đánh đổi strip club social welfare expenses cash out pour hydrozoa dissuade cryocautery praise whelp arrested development bride-to-be meringue chanfron uncase dysgenic esophagus coastline caesalpinia sepiaria headphone recumbency caparisoned ample shreveport carnify lo ngay ngáy plasticine boxer protoctist twenty
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.