Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appetiser
danh từ
rượu khai vị
món ăn khai vị
cái kích thích cho sự thèm ăn, cái làm cho ăn ngon miệngappetiser
['æpitaizə]
Cách viết khác:
appetizer
['æpitaizə]
như appetizerGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.