Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bóp miệngverb
To stint oneself on food, to stint oneself in everything

[bóp miệng]
động từ
To stint oneself on food, to stint oneself in everythingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.