Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
backbiter
backbiter
['bækbaitə]
danh từ
kẻ nói xấu người khác


/'bæk,baitə/

danh từ
kẻ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.