Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
battalion




battalion
[bə'tæljən]
danh từ
(quân sự) tiểu đoàn
đạo quân lớn dàn thành thế trận
big battalions
quân nhiều tướng mạnh


/bə'tæljən/

danh từ
(quân sự) tiểu đoàn
đạo quân lớn dàn thành thế trận !big battalions
quân nhiều tướng mạnh, vũ lực

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "battalion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.