Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
commoner
commoner
['kɔmənə]
danh từ
người bình dân
học sinh không có trợ cấp của một tổ chức đỡ đầu (trường đại học Ôc-phớt)
người được hưởng quyền chăn thả trên đồng cỏ chung
(từ hiếm,nghĩa hiếm) hạ nghị sĩ
the First (Chief) commoner
chủ tịch Hạ nghị viện (Anh)


/'kɔmənə/

danh từ
người bình dân
học sinh không có trợ cấp của một tổ chức đỡ đầu (trường đại học Ôc-phớt)
người được hưởng quyền chăn thả trên đồng cỏ chung
(từ hiếm,nghĩa hiếm) hạ nghị sĩ
the First (Chief) commoner chủ tịch Hạ nghị viện (Anh)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "commoner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.