Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
craftiness
craftiness
['krɑ:ftinis]
danh từ
sự mánh khoé, sự láu cá, tính xảo quyệt, tính xảo trá


/'krɑ:ftinis/

danh từ
sự mánh khoé, sự láu cá, tính xảo quyệt, tính xảo trá

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.