Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crystal clear
tính từ
hoàn toàn trong suốt
dễ hiểucrystal+clear
['kristlkliə(r)]
tính từ
hoàn toàn trong suốt
dễ hiểu


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "crystal clear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.