Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curbstone
curbstone
['kə:bstoun]
danh từ
đá lát lề đường


/'kə:bstoun/

danh từ
đá lát lề đường


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.