Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
debus
debus
[di:'bʌs]
ngoại động từ
cho (hành khách) xuống
dỡ (hàng hoá) trên xe xuống
nội động từ
xuống xe (hành khách)


/di:'bʌs/

ngoại động từ
cho (hành khách) xuống
dỡ (hàng hoá) trên xe xuống

nội động từ
xuống xe (hành khách)

Related search result for "debus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.