Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
defaceable
defaceable
[di'feisəbl]
tính từ
có thể làm xấu đi, có thể làm mất thể diện
có thể xoá đi


/di'feisəbl/

tính từ
có thể làm xấu đi, có thể làm mất thể diện
có thể xoá đi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.