Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disability

disability
[,disə'biliti]
danh từ
sự bất tài, sự bất lực
sự ốm yếu tàn tật
(pháp lý) sự không đủ tư cách pháp lý


/,disə'biliti/

danh từ
sự bất tài, sự bất lực
sự ốm yếu tàn tật
(pháp lý) sự không đủ tư cách (trước pháp luật)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.