Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diving-dress
diving-dress
['daiviη,dres]
Cách viết khác:
diving-suit
['daiviη,sju:t]
danh từ
trang phục lặn


/'daiviɳdres/

danh từ
áo lặn

Related search result for "diving-dress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.