Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gas defence
gas+defence
['gæsdi'fens]
danh từ
sự phòng chống hơi độc


/'gæsdi'fens/

danh từ
sự phòng chống hơi độc

Related search result for "gas defence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.