Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glass-furnace
glass-furnace
['glɑ:s'fə:nis]
danh từ
lò nấu thuỷ tinh


/'glɑ:s,fə:nis/

danh từ
lò (nấu) thuỷ tinh

Related search result for "glass-furnace"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.