Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hairdo
hairdo

[hairdo]
saying && slang
hairstyle, coiffure
Did you see Eileen's hairdo? She looks lovely in tight curls.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.