Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
home economics
home+economics
['houm,i:kə'nɔmiks]
danh từ
môn nghiên cứu quản lý gia đình; kinh tế gia đình


/'houm,i:kə'nɔmiks/

danh từ
việc tề gia nội trợ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "home economics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.