Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
homer
homer
['houmə]
danh từ
chim bồ câu đưa thư


/'houmə/

danh từ
chim bồ câu đưa thư

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "homer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.