Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mixed blessing
mixed+blessing
['mikst'blesiη]
danh từ
sự may mà cũng không may


/'mikst'blesiɳ/

danh từ
sự may mà cũng không may

Related search result for "mixed blessing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.