Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
muggins
muggins
['mʌginz]
danh từ
thàng ngốc
lối đánh bài mơghin (của trẻ con)
Đôminô


/'mʌginz/

danh từ
thàng ngốc
lối đánh bài mơghin (của trẻ con)
Đôminô

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "muggins"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.