Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nào hay


[nào hay]
no one can tell
Nào hay chuyện không may mà lại hoá ra may
No one could tell that such a misfortune would turn out to be a blessingNo one knows, no one knew, no one can tell, no one could tell
Nào hay chuyện không may mà lại hóa ra may No one could tell that such a misfortune would turn out to be a blessing


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.