Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhửverb
to lure, to entice, to snare

[nhử]
to lure, to entice, to snare.
rheum (from the eyes), gumGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.