Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overdress
overdress
[,ouvə'dres]
danh từ
áo mặc ngoài
động từ
mặc nhiều quần áo quá
ăn mặc quá diện


/'ouvədres/

danh từ
áo mặc ngoài

động từ
mặc nhiều quần áo quá
ăn mặc quá diện

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.