Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
placatory
placatory
[plə'keitəri]
tính từ
nhằm xoa dịu, nhằm làm nguôi giận
placatory remarks
những nhận xét xoa dịu


/'plækətəri/

tính từ
để xoa dịu, để làm nguôi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "placatory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.