Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
practiced
tính từ
có kinh nghiệm, chuyên gia (đặc biệt là do luyện tập nhiều)practiced
['præktist]
Cách viết khác:
practised
['præktist]
như practised


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.