Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prize-fighting


/prize-fighting/

danh từ
quyền Anh đấu lấy tiền

Related search result for "prize-fighting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.