Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rènverb
to forge

[rèn]
động từ
forge, hammer
lò rèn
forge, forging furnace
train
rèn mình
train (oneself), be in trainingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.