Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
saying

saying
['seiiη]
danh từ
tục ngữ, châm ngôn
as the saying goes...
tục ngữ có câu...


/'seiiɳ/

danh từ
tục ngữ, châm ngôn
as the saying goes... tục ngữ có câu...

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "saying"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.