Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shipshape
shipshape
['∫ip∫eip]
tính từ
trật tự, gọn gàng, ngăn nắp


/'ʃipʃeip/

tính từ & phó từ
ngăn nắp, thứ tự

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.