Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sporran
sporran
['spɔrən]
danh từ
túi to (làm bằng da, lông thú) người đàn ông mang ở trước váy ngắn như là một bộ phận của y phục dân tộc của người Scốtlen


/'spɔrən/

danh từ
túi da (một bộ phận của y phục người miền núi Ê-cốt)

Related search result for "sporran"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.